Πηγές

Μεταξύ των πηγών που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα περιλαμβάνονται οι:

  • Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης Liddel & Scott
  • Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γ. Μπαμπινιώτη
  • Λεξικό Δ. Δημητράκου
  • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Larousse-Britannica
  • Ηλεκτρονική έκδοση Λεξικού Merriam-Webster
  • Collins’ etymological dictionary
  • The Cambridge Illustrated Dictionary of Natural History
  • Dictionary of Biology των εκδόσεων Penguin