Ένζυμο

Μεταφορά του ελληνογενούς γερμανικού όρου Enzym τον οποίο επενόησε το 1878 ο Γερμανός φυσιολόγος Wilhelm Kühne, προκειμένου να ονομάσει τη δυνατότητα των ζυμών να μετατρέπουν τα σάκχαρα σε αλκόολη. Ο όρος κατά τη διάρκεια των τελών του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου, έλαβε την σύγχρονη σημασία του, ως δηλαδή καταλυτών οι οποίοι επιταχύνουν τις βιοχημικές αντιδράσεις. Ο όρος συντέθηκε από την πρόθεση εν- και το θέμα του ουσιαστικού ζύμη. Αναφέρεται από τον Ιωάννη Δαμασκηνό, και τον Μιχαήλ Κηρουλάριο, αντιθετικά της λέξης άζυμος, στο πλαίσιο της θεολογικής διαφοράς για το είδος του άρτου που χρησιμοποιείται κατά τη Θεία Ευχαριστία, μεταξύ των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών.