Αγγείον

Υποκοριστικό του ουσιαστικού της Ελληνικής άγγος που σημαίνει το δοχείο. Χρησιμοποιήθηκε από τον Ιπποκράτη για την ονομασία των κοιλοτήτων του ανθρωπίνου σώματος, τον Αριστοτέλη για την ονομασία των φλεβών (Περί τα ζώα ιστορίαι) και τον Θεόφραστο για την ονομασία των περιβλημάτων των φυτών (Περί φυτών Ιστορίας)