Προλίνη

O όρος αποτελεί σύντμηση της λέξης πυρρολιδίνη η οποία αναφέρεται σε μια ετεροκυκλική αμίνη, της οποίας η προλίνη είναι παράγωγο. Η προλίνη συντέθηκε το 1900 από τον Γερμανό χημικό Richard Martin Willstatter και απομονώθηκε από την καζεΐνη του γάλακτος το 1901 από τον Γερμανό χημικό Hermann Emil Fischer, ο οποίος την ονοματοδότησε.