Κεντρόσωμα-Κεντροσωμάτιο

Μεταφορά του ελληνογενούς όρου centrosoma ο οποίος πλάστηκε το 1877 από τον Γερμανό βιολόγο Theodor Boveri, προκειμένου να αποδώσει τον χαρακτήρα του, ως το “δυναμικό κέντρο του κυττάρου, του οποίου η διαίρεση δημιουργεί τα κέντρα σχηματισμού των θυγατρικών κυττάρων, κέντρα γύρω από τα οποία διατάσσονται συμμετρικά, όλα τα οργανίδια που αποτελούν κάθε θυγατρικό κύτταρο”. Στην ελληνική ορολογία αποδίδεται και ως κεντροσωμάτιο.

Advertisements