Χίμαιρα

Ουσιαστικό της Αρχαίας Ελληνικής που απαντάται στην Ιλιάδα, στη Θεογνωσία του Ησιόδου, στον Αριστοτέλη (Περί τα ζώα ιστορίαι)  κ.ά. με τη σημασία της μονοετούς αίγας κατά τη θυσία της, της αίγας γενικώς, αλλά και του τέρατος της Μυθολογίας που είχε σώμα αίγας, ουρά φιδιού και κεφαλή λέοντος που απέπνεε φωτιά.

Στη Βιολογία, το ετερόκλητο των οργανισμών από τις οποίες συνίσταται η χίμαιρα, έχει αξιοποιηθεί για να δηλωθεί κάθε οργανισμός, όργανό του ή τμήμα του που αποτελείται από ιστούς διαφορετικής γενετικής συστάσεως, ενώ στη Νεοελληνική το φανταστικό  της υπάρξεώς της,  χαρακτηρίζει κάθε σκοπό, επιθυμία που δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί.