Κεντρόσωμα-Κεντροσωμάτιο

Μεταφορά του ελληνογενούς όρου centrosoma ο οποίος πλάστηκε το 1877 από τον Γερμανό βιολόγο Theodor Boveri, προκειμένου να αποδώσει τον χαρακτήρα του, ως το “δυναμικό κέντρο του κυττάρου, του οποίου η διαίρεση δημιουργεί τα κέντρα σχηματισμού των θυγατρικών κυττάρων, κέντρα γύρω από τα οποία διατάσσονται συμμετρικά, όλα τα οργανίδια που αποτελούν κάθε θυγατρικό κύτταρο”. Στην ελληνική ορολογία αποδίδεται και ως κεντροσωμάτιο.