Αδενοϊός

Μεταφορά του όρου adenovirus που επινοήθηκε το 1956 από τον J. F. Enders προκειμένου να ονομάσει τους DNA ιούς που είχαν απομονωθεί από αδενοειδείς εκβλαστήσεις και οι οποίοι μολύνουν την αναπνευστική οδό των ζώων. Ο όρος συνετέθη από την ελληνική λέξη αδήν, που έχει τη σημασία οίδημα και αναφέρεται στο έργο του Ιπποκράτους «Περί άρθρων» και τη λατινική λέξη virus που σημαίνει δηλητήριο, γλοιώδες υγρό.